Izdajateljsko, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
1000 Ljubljana, Litijska cesta 12/a

elektronska pošta

info@genija.com

uredništvo
031 793 323
identifikacijska številka za DDV
89645049
transakcijski račun
02010-0254134631
BIC/SWIFT
LJBASI2X
IBAN
SI56 0201 0025 4134 631
matična številka
1907182000
leto registracije
2004